střecha Fantošky

KLUBÍČKO LETOS SLAVÍ DVACET LET S VÁMI

nejbližší akce:

náhodné foto:

náhodná fotografie

spolek Klubíčko

O nás

Klubíčko je v souladu s právním dokumentem - novým občanským zákoníkem- spolkem. Hlavní motivací k jeho založení v roce 1998 byla a stále je podpora rodiny jako primární sociální skupiny, která děti nejvýznamněji ovlivňuje v jejich hodnotové orientaci a budování vztahů.  Společně aktivně strávený čas i společné zážitky dětí a jejich rodičů, dobré mezigenerační soužití vedou k posílení vazeb v rodině. Sdružení dlouhodobou soustavnou prací s klienty, převážně obyvateli MČ Brno - Slatina dosáhlo uznání slatinské veřejnosti a spoluprací s MČ se podílí na rozvoji prorodinných aktivit ve Slatině. Dobře fungující rodina je tou nejlepší cestou k dobře fungující občanské společnosti.

 

Klubíčko připravilo a uskutečnilo v roce 2016:

 

Pravidelnou zájmovou činnosti navštěvovalo:

 • Rodiče a děti (pravidelné kroužky)                                      141 dětí a 141rodičů  
 • Děti ve věku 3-6 let (pravidelné kroužky)                            45 dětí            
 • Sportovní činnost -  zk Blechy                                             za rok 205 osob
 • Zk Provázek (děti 2 - 6 let)                                                  81 dětí v průběhu roku
 • Senior klub                                                                            24 seniorek

 

Příležitostné aktivity:

Akce:

 • 5x Akce (Pálení stromků, MDD, Liška, Pouť, Martin)        2175 rodičů a dětí 
 • 7x Táta na sobotu (aktivita pro táty a děti)                           115 tátů a dětí
 • 2x Sportovní akce (volejbal a šipky)                                    60 rodičů a dětí
 • Herna (pondělí, středa, čtvrtek)                                            115  rodičů a  dětí
 • 2x Akce: loučení s Klubíčkem a potáborové setkání            218 rodičů a dětí

 

Osvětové akce:

 • Logopedická poradna                                                           25 dětí
 • Pedagogická poradna                                                           48 rodičů                   

Kultura:

 • 4x Divadlo (S. Riedlová, Paravánek, 2x Radost)                 250 rodičů a dětí
 • 4x Kulturní akce (Mikuláš, Karneval, bál pro dospělé)        315 rodičů a dětí

Tvořivé dílny:

 • 1x Klub matek (tvoření pro maminky)                                  6 maminek  
 • 2x  Tvořivé dílny (tvořivé dílny, adventní tvoření )                         143  rodičů a dětí
 • 5x Tvořivé dílny ke Dni matek pro MŠ                                193 dětí
 • 2x Tvořivá dílna pro seniory (velikonoce a  vánoce)             61 seniorek
 • 3x Babi dědo pojď si hrát                                                     81 babiček, dědů a vnuků

Pobytové akce a výlety:

 • 2x Podmitrov-víkendovka pro rodinky s dětmi                    89 rodičů a dětí   
 • 2x Tátovíkend (Podmitrov a RS Štíří důl)                            101 tátů a dětí  
 • 1x  Výlet seniorů (divadlo a Čechy pod Kosířem )              53 seniorů

Tábory:

 • 1x zimní tábor - Stříbrnice                                                   30 rodičů a dětí
 • 2x letní příměstské tábory pro děti 3 - 6 let                         39 dětí
 • 4x LT  (Dřevotvarka, Sebranice, Štíří důl, Černé lesy)        147 rodičů a dětí  
tráva