střecha Fantošky

KLUBÍČKO LETOS SLAVÍ DVACET LET S VÁMI

nejbližší akce:

náhodné foto:

náhodná fotografie

spolek Klubíčko

Historie

Klubíčko je občanské sdružení dětí a dospělých. Hlavní motivací k jeho založení v roce 1998 bylo a stále je vytváření námětů a podmínek k aktivnímu a smysluplnému využívání volného času celých rodin. Společně aktivně strávený čas i společné zážitky dětí a jejich rodičů vedou k posílení vazeb v základní sociální skupině - rodině, která děti nejvýznamněji ovlivňuje při vytváření žebříčku hodnot a v budování vztahů. Pokud dnes hovoříme o krizi rodiny jako takové, můžeme alespoň v jedné z mnoha oblastí funkcí, kterou rodina má, napomáhat ke zlepšení. Dobře fungující rodina je tou nejlepší cestou k dobře fungující občanské společnosti.

tráva